«Լեգալ Ընդ Ֆայնենս Քնսալթինգ»

ՍՊԸ-ն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական/փաստաբանական ծառայությունների մատուցմամբ զբաղվող ընկերություն, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին:

Մեր փաստաբանական գրասենյակի երիտասարդ և փորձառու իրավաբաններից կազմված թիմի հիմնական նպատակն է հասնել խախտված իրավունքների վերականգմանը և արդարության հաստատմանը` հավատարիմ մնալով ընկերության որդեգրած սկզբունքներին:

Մեր փաստաբանական գրասենյակն  իր ծառայություններն  է առաջարկում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց:

Մեր փաստաբանական գրասենյակը համագործակցում է նաև օտարերկրյա իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ, որոնց հետ համագործակցության շնորհիվ հնարավորություն ունի իր հաճախորդներին իրավական օգնություն տրամադրել նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս: