Ֆինանսական ծառայություններ

Ֆինանսական խորհրդատվություն

Ֆինանսական ռազմավարության մշակում

Ներքին վերահսկողական մեխանիզմների մշակում և ներդրում

Ընկերության բյուջետային նախագծերի կազմում

Վերակազմավորում, բաժանիչ հաշվեկշռի կազմում